Nevara (Zulfiya)

Nevaram quyunday otilib kirib,

Qalamim tagidan qog’ozni yular.

Damda varrak yasab ko’kka uchirib,

Izidan qop-qora ko’zlari yurar,

Varrak tortar shekil, murg’akni kuch-la

Oyoq tirab siltar dakani kibor

Ayrilib qog’ozdan, she’rdan va hushdan

Boqaman varrakboz jonga baxtiyor,

Naq bobosi siyoq zehnday tiyrak,

Ko’kish alangada yonar sochu qosh.

Borlig’i ezgu bir o’tganda kerak,

Tomirlarda qonmas, kezadi quyosh.

Daka varrak tiniq zangori fazo

Tubiga intilar, sho’ng’ir naq xayol.

Talpingan ko’ksingda, bolakay ne bor,

Sen iqbolga, senga ne tutar iqbol?

Nevara bo’lmasa, odamzod albat,

O’zi kashf etardi, kashf etganday baxt.

Last updated