Adiblar Uz
Search
K

Mubtalo bo'ldum sanga

Alisher Navoiy g'azali
audio_2021-01-21_19-06-13.ogg
382KB
Binary
G'azalni audio shakli
Endilikda siz g'azalni audio va video shaklida tomosha qilishingiz xam mumkin.
Ko'rgali husnungni zoru mubtalo bo'ldum sanga,
Ne balolig' kun edikim, oshno bo'ldum sanga.
Har necha dedimki kun-kundin uzay sendin ko'ngul,
Vahki, kun-kundin batarrak mubtalo bo'ldum sanga.
Men qachon dedim: "Vafo qilg'il manga" zulm aylading,
Sen qachon deding: "Fido bo'lg'il manga" bo'ldim sanga.
Qay pari paykarga dersen telba bo'ldung bu sifat,
Ey pari paykar, ne qilsang qil manga, bo'ldum sanga.
Ey ko'ngul, tarki nasihat aylading ovora bo'l, Yuz balo yetmaski, men ham bir balo bo'ldum sanga.
Jomi Jam birla Xizr suyi nasibimdur mudom,
Soqiyo, to tarki joh aylab gado bo'ldum sanga.
G'ussa changidin navoe topmadim ushshoq aro,
To Navoiydek asiru benavo bo'ldum sanga. Bu she'rlardan tashqari qator-qatorgi jazba va tabassum, she'rlarning qahramonlari orasidagi o'zaro aloqani, bir-biriga ta'sir etishni ifodalaydi. Shoirning sevgi va hayratga bog'liq hissiyatlarining o'zaro bog'lanishi va o'zini ifodalash uslubi uchun erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlardan namoyon bo'ladigan qismlar mavjud.
Birinchi qatorda, shoir o'zini sevgilisiga qarshi tortishib, uning go'zaligiga mubtala bo'lishini ifodalaydi. Sevgilisining ko'rgali husniga o'ziga zarar yetkazilganligi bilan birga, u unga qanchalik balog'atli kunlarni o'tkazgani haqida hayratlanadi.
Ikkinchi qatirda, shoir sevgilisi bilan o'tgan munosabatlarda o'zining hayrat va hayronliklarini ifodalaydi. Kunlardan kunqa o'zining ko'nguliga eng qisqa masofada bo'lishi va mubtala bo'lishi, uning hayrat va hayronliklari bilan bog'liqdir.
Uchinchi qatirda, shoir o'ziga qilgan vafo so'zlariga javob sifatida sevgilisining fido bo'lishini anglatadi. Uning murojaatlari va yurishlari orasidagi o'zaro o'tishga asoslanib, ulardan o'tkazganliklar va qaytishlari ko'rsatiladi.
To'rtinchi qatirda, sevgilisiga pari paykar deb yana bir xususiyat beriladi. Bu qisqartirish, shoir va sevgilisi orasidagi munosabatlarning romantik va ibodat aspektini ifodalaydi. Shoirning sevgilisiga qarshi tashvish va tavanboshlikning yo'qolishiga bo'lgan e'tiborini anglatadi.
Beshinchi qatirda, shoir jomi Jam va Xizr suyi misralarida o'z nasibini, xayolinining qismatini aytadi. Uning sevgilisiga qarshi o'z o'rinini topishga harakat qilishiga ta'sir etganligi ko'rsatiladi.
Oxirgi qatirda, shoir g'ussa changi bilan navoega bog'liq e'tiroflaridan bahramand bo'lmaganligini ifodalaydi. Bu misralar orqali shoirning Navoiyning ustunlik va ahamiyatiga erishish uchun unga o'zini band qilib olib borishini ifodalaydi.