Adiblar Uz
Search
K

Qaro ko'zum, kelu mardumlug' emdi fan qilg'il...

Qaro ko'zum, kelu mardumlug' emdi fan qilg'il,
Ko'zum qarosida mardum kibi vatan qilg'il.
Yuzung guliga ko'ngul ravzasin yasa gulshan,
Qading niholig'a jon gulshanin chaman qilg'il.
Takovaringg'a bag'ir qonidin hino bog'la,
Itingg'a g'amzada jon rishtasin rasan qilg'il.
Firoq tog'ida topilsa tufrog'im, ey charx,
Xamir etib yana ul tog'da ko'hkan qilg'il.
Yuzung visolig'a yetsun desang ko'ngullarni,
Sochingni boshdin-ayog' chin ila shikan qilg'il.
Xazon sipohiga, ey bog'bon, emas mone'
Bu bog' tomida gar ignadin tikan qilg'il.
Yuzida terni ko'rub o'lsam, ey rafiq, meni
Gulob ila yuvu gul bargidin kafan qilg'il.
Navoiy, anjumani shavq jon aro tuzsang,
Aning boshog'lig' o'qin sham'i anjuman qilg'il.
Bu g'azalda shoir o'zini jamiyatga, xalqqa va vatanqa boy bo'lgan muhabbat va o'z vaqtida joylashgan muhitga tabassum etadi. Shoirning sevgilisi va vatanining go'zalligi orqali o'zini joylashgan joy va tilaklarni ifodalaydi.
Birinchi qatorda, shoir o'zini jamiyat va fanlarga bag'ishlaganligini bildiradi. Uning ko'zlari va qaramog'i orqali o'zini o'quvchilar va fan olamiga bag'ishlagan muhabbatini ifodalaydi.
Ikkinchi qatirda, shoirning sevgilisi va vatanining go'zalligi orqali o'zini xursand qilgan joylarni ifodalaydi. Yuzi guliga o'xshagan ravzalarda, qadining niholligi va jonli gulshanlarda o'zini yo'q qilganligini ifodalaydi.
Uchinchi qatirda, shoirning muhabbat va g'ayratining ifodalari mavjud. Takovar va itingga bog'langan o'rnida qon va g'amzalar bilan o'zini o'zaro bog'lashganliklarini ifodalaydi.
To'rtinchi qatirda, shoirning xayolida firoq tog'ida o'tkazilgan tufrogi tasavvur etish bilan birga, o'zini o'zaro bog'lashgan joyning go'zalligini ifodalaydi.
Beshinchi qatirda, shoir o'zini yuz visoligiga, yani ko'ngullarga etkazgan qarshiyoq bo'lishini ifodalaydi. Sochning boshidan ayog'ga to'g'ri kelgan ila shikanlar orqali o'zini ifodalaydi.
Oxirgi qatirda, shoir bog'bon va o'zbek xalqiga bir qiyinchilik yetkazadigan haqiqiy mone'ning qadrini ko'rsatadi. O'zining o'zbek xalqining aziz va qadimiy xavfsizlik va tinchliklariga qadrini ifodalaydi.
Shoirning o'zini va sevgilisini o'qituvchilar anjumani va shavq jon aro bilan ta'til etishga chaqirishiga asoslangan anjuman va majlislar orqali o'zini anjuman a'zolari bilan bog'lashganligini ifodalaydi.