Bovujudikim adam boʻldum gʻamidin qaygʻurub

Bovujudikim adam boʻldum gʻamidin qaygʻurub,

Hech ogʻzining soʻrogʻin laʼlidin topmon soʻrub.

Joiki, qat-qat qon boʻlubtur dogʻi ishqing ketmagay,

Lola bargidek ani bir-bir sovursang kuydurub.

Novaking koʻnglumda qilmish xona, bovar qilmasang,

Koʻksuma ilgingni kelturkim, turubtur bilgurub.

Ishqidur jon pardasida ravshan ettim, doʻstlar,

Necha kuygaymen harir ichinda oʻtni yoshurub.

Barqdek poʻyamni ayb etmang, salomat ahlikim,

Mundoq oʻtekim tutoshibdur manga, boʻlmas turub.

Istama tahsinki, shokirmen ne kelsa ollima,

Shukr qilmay naylay olursen qazoni yozgʻurub?

Chun Navoiy jonigʻa marham erur paykonlaring,

Kosh, yoqsa marhami oʻqung yonimga oʻlturub.

Last updated