Meni men istagan oʻz suhbatigʻa arjumand etmas

Alisher Navoiy g'azali

Meni men istagan oʻz suhbatigʻa arjumand etmas,

Meni istar kishining suhbatin koʻnglim pisand etmas.

Ne bahra topqomen andinki, mendin istagay bahra,

Chu ulkim bahrai andin tilarmen bahramand etmas.

Netay huru pari bazminki, qatlim yo hayotimgʻa

Ayon ul zahr chashm aylab nixon, bu noʻshxand etmas.

Kerakmas oy ila kun shaklikim, husnu malohatdin,

Ichim ul chok- chok etmas, tanim ul band- band etmas.

Kerak oʻz chobuki majnunvashi qotil shiorimkim,

Buzugʻ koʻnglimdin oʻzga yerga javloni samand etmas.

Koʻngul uz charx zolidin, firibin yemakim, oxir

Ajal sarrishtasidin oʻzga boʻynungʻa kamand etmas.

Ul oy oʻtlugʻ yuzun ochsa, Navoiy tegmasun deb koʻz,

Muhabbat tuxmidin oʻzga ul oʻt uzra sipand etmas.