Yo‘q dahrda bir besar-u sorson mendek...

ruboiy nomi

Yo‘q dahrda bir besar-u sorson mendek,

O‘z holig'a sargashta-yu hayron mendek.

G‘am ko‘yida xonumoni vayron mendek,

Ya'niki, aloxon-u alomon mendek.

Last updated