Xamsa

Buyuk ajdodlarimiz merosini yuksak qadrlaymiz!

Bugun oʻzbek interneti yana bir katta manba bilan boyidi. Alisher Navoiyning “Xamsa” asari ilk bor online olamga toʻliq joylandi. Marhamat azizlar, buyuk shoirimizning maʻnaviyat gulshanidan bahramand boʻling:

Jami 54 ming misradan iborat Navoiyning “Xamsa”si 1483-1485-yillarda yozilgan boʻlib, besh dostondan iborat. Ular quyidagilar:

  1. “Hayrat ul – abror” (“Yaxshi kishilarniig hayratlanishi”). Asar 7976 misra (3988 bayt) boʻlib, 64 bob, 20 maqolatdan iborat. Bulardan 21 bobi muqaddima, 40 bobi — 20 maqolat va 20 hikoya hamda masal, soʻnggi uch bobi esa asar xotimasidir. “Hayrat ul – abror” 1483-yilda aruzning sariʼ bahrida yozilgan boʻlib, anʼanaviy muqaddima – “hamd va naʼt” bilan boshlanadi.

Last updated