Adiblar Uz
Search
K
🇺🇿

Hamid Olimjon

Hamid Olimjon (1909-1944) - o'zbek poeti, dramaturg, aloqador va adabiyot tarjimachisi. Hamid Olimjon XX asr o'zbekiston poetlaridan biri sifatida qabul qilinadi. O'zbekiston Sovet Ensiklopediyasi uning "o'zbekiston sovet adabiyotining asoschilaridan" biri sifatida ko'rsatiladi. Hamid Olimjon o'zbek tili va adabiyoti haqidagi fikrlarning rivojlanishiga aktiv qatnashgan va o'zbek ma'naviyatining rivojlanishiga tayyorgar edi. U o'zbek adabiyotida modenizmga oid yo'nalishga ega bo'lgan yozuvi bilan tanilgan va hozirgi kunga qadar qolgan.